top of page
Tobias de Graaff_edited.jpg
Gert van Dijken.png

Referenties

 

Tobias de Graaff, Teamleider afdeling Ruimtelijk beleid en advies, Gemeente Gouda 2023.

Ik heb Amelia ingehuurd bij de gemeente Gouda op een lastig moment. Door personele verschuivingen waren er een aantal stedenbouwkundige vraagstukken die snel en adequaat geadresseerd moesten worden. In mijn kennismakingsgesprek met Amelia merkte ik meteen al dat ze van aanpakken houdt. Dit in combinatie met een stevige eigen mening en nooit de behoefte om die achterwegen te laten voelde ik meteen een klik. Amelia heeft bij de gemeente Gouda vervolgens precies gedaan waar ik op hooptte toen ik haar gesproken had. Ze sprong op de rijdende trein en hielp zo niet alleen de projecten waar ze zelf voor aan de lat stond, maar ook haar directe collega’s in de vakgroep stedenbouw. Dit door scherp te formuleren waar volgens haar de inzet wel/niet nodig was en door als een fijne sparringpartner met tomeloze energie zich in te zetten voor alles wat ze tegenkomt. Juist in het sparren zit haar kracht. Ze formuleert scherp en helder wat ze wil en welke richting zij zou kiezen vanuit haar expertise en professie, maar zal daarin ook de opening bieden voor een andere mening of argumenten van een ander. Je kunt haar dus wel degelijk overtuigen, mits goed beargumenteerd. Ook de projecten zie ik haar op die manier opereren en dat brengt veel helderheid en duidelijkheid, iets waar iedereen binnen de projecten bij gebaad is.

 

Kortom, een stedenbouwkundige die helder kaders en overtuigende argumenten geeft, (zelf-)kritisch en analytisch, maar met een gezonde dosis relativering en humor, haar werk doet. Zo zou ik Amelia te omschrijven, waarbij ik lang twijfelde of ik het woord ambitieus nog moest noemen. Toch wel. 

Gert van Dijken, Programmamanager Spoorzone Gouda, Gemeente Gouda, 2023.

Amelia is als senior stedenbouwkundige betrokken geweest bij de Goudse Spoorzone. Ze heeft het vermogen om waar nodig uit te zoomen en op gebiedsniveau de samenhang te bewaken en over kwaliteit en samenhang te adviseren. Maar waar nodig kan zij ook scherp en gericht op detailniveau stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen beoordelen. Amelia is analytisch sterk en resultaatgericht. In het kwaliteitsteam heeft zij op eigen wijze als prettige en waardevolle sparingpartner een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Goudse Spoorzone.

Meer

bottom of page