top of page
Danny Helmond_edited.jpg
Bob van Dijck.png
Wilma Greter.png

Referenties

Danny van der Laarschot, Projectleider Helmond Noord, Gemeente Helmond 2022.

Amelia was de verantwoordelijke stedenbouwkundige bij de herontwikkeling van twee voormalige schoollocaties in Helmond, aan de Ruusbroeclaan en Knippenberg. Voor een de locatie Knippenberg heeft Amelia een stedenbouwkundig plan opgesteld. Ze is daadkrachtig, in haar analyse is ze snel en scherp maar tegelijk ook resultaatgericht. Het onderling sparren en uitwerken van varianten vond ik erg waardevol. De communicatie en samenwerking met Amelia was heel plezierig.

Bob van Dijck, Projectleider Zuilense Vecht, Gemeente Utrecht 2022.

Amelia heb ik leren kennen bij het project Zuilense Vecht, een integraal project dat vernieuwde sportcomplexen, een park en woningbouw bevat. Zuilense Vecht realiseren wij in samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Utrecht. Amelia is een echte vakvrouw, met oog voor detail zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.  Het project Zuilense Vecht is complex, en Amelia levert daar met haar enthousiasme en vakkennis als stedenbouwkundige een belangrijke bijdrage aan. Niet alleen op haar vakgebied maar in de breedte van het project. Amelia is proactief en werkt prettig met anderen samen, wat bij een dergelijk project natuurlijk heel belangrijk is.

 

Wilma Greter, (voormalige) Teamleider Zuidoostflank van Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam, 2021.

Amelia Lukmanto heeft gedurende twee jaar gewerkt voor de afdeling Ruimte en Duurzaamheid in mijn team Zuidoostflank. Binnen dit team heeft zij achtereenvolgens gewerkt aan verschillende projecten, waaronder Amstelkwartier tweede fase en Amstelbusinesspark Zuid, ook wel bekend als werkstad Overamstel. Ik heb Amelia leren kennen en waarderen als een zeer betrokken en kundige stedenbouwkundige. Zij was vanuit ruimtelijk ordeningsoogpunt de trekker van deze projecten en daarmee degene die de ruimtelijke kwaliteit heeft bewaakt. Daarnaast heeft zij als ontwerper ook aan een ander gebied buiten team Zuidoostflank gewerkt, namelijk Centrum Nieuw-West. Bij het project Werkstad Overamstel is sprake van een meer gecompliceerd project omdat dit project onder de gemeente Ouder-Amstel valt. De gemeente Amsterdam heeft in dit gebied veel grond in eigendom. Bij dit project heeft vanuit Ruimte en Duurzaamheid in eerdere jaren de continuïteit en daarmee de voortgang onder druk gestaan. Deze druk is met de komst van Amelia en door haar wijze van opereren weggenomen. Zij heeft goede resultaten bereikt, die voorheen niet zijn bereikt: een zeer goede prestatie. 

Amelia is sterk in samenwerken, zowel met de binnengemeentelijke partners als externe partijen. Zij is gericht op het behalen van resultaten en doet dat op een efficiënte wijze, waarbij zij goed oog heeft voor en rekening houdt met de relationele aspecten. Zij let op de planning en weet wanneer zij anderen moet inschakelen bij mogelijke conflicten. In de discussies en werkbesprekingen die binnen team Zuidoostflank zijn gevoerd over alle projecten van Amstelstation tot Amstel III en waar thema’s als duurzaamheid, ecologie en groenstructuur, Omgevingsvisie zijn besproken, heb ik Amelia leren kennen als actief en enthousiast deelnemer. Verder is zij een zeer prettige en zeer sociale collega.

 

Meer

bottom of page