top of page

Rijnhavengarage, Kop van Zuid/Rotterdam

'Stedenbouwkundige randvoorwaarden'

 

Een complexe opgave die goede fasering, techniek en strategie vergt. Het project wordt verdeeld in twee fasen. Fase 1 betreft het noordelijke deel, grenzend aan de Wilhelminapier. Hier zullen de circa 1.000 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. De Rijnhavengarage zal worden gerealiseerd in het water van de Rijnhaven. Op het dak van de 1e fase Rijnhavengarage zal een park worden ingericht dat in samenhang met een bomengroep een groene stedelijke verblijfsruimte aan het water vormt. 
 

In een 2e fase (de Scharnier) zal de garage worden uitgebreid richting Katendrecht. 
Hier zal op de garage zal een stedelijk programma zoals winkels, horeca, publieksvoorzieningen, kantoren en woningen worden gerealiseerd.

Schaalniveau project: stedelijk niveau
Werkzaamheden: samen met andere stedenbouwkundige, verkeerskundige collega’s en Karres&Brands (landschapsontwerpers) in een workshop een voorstel gemaakt voor het Rijnhavenpark en de integratie met de Scharnier. 
De stedenbouwkundige randvoorwaarden gemaakt. Dit is een interessant project, omdat veel partijen erbij betrokken zijn, zowel buitenlandse als binnenlandse bureaus. 

bottom of page