top of page

Het Netherlands Water Partnership (NWP), januari 2013

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een publiek-private netwerkorganisatie die optreedt als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Doel is het organiseren van een stevig Nederlands waternetwerk. Al ruim 10 jaar stimuleert NWP samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen in de Neder-landse watersector. Hierdoor kan Nederland een grotere bijdrage leveren aan oplossingen voor de internationale water-problematiek en versterkt Nederland haar positie op de internationale watermarkt. Voor binnen- en buitenland is NWP hét centrale aanspreekpunt voor informatie over de Nederlandse watersector. 
 

ANL is actief in deze organisatie en is ingedeeld in de sector platform Indonesië. ANL was gevraagd om te vertellen over een beter begrip van de Indonesische cultuur in relatie tot meer business opportunities in Indonesië. Iedereen in Nederland kan een plan/project creëren. Een plan/project creëren dat aangedragen en ondersteund wordt door de omwonenden en gebruikers in Indonesië is een andere opgave. 

ANL heeft de expertise als intermediair tussen de Nederlandse en Indonesische cultuur vooral in water gerelateerde projecten (stedelijke ontwikkeling op het eiland, aan de zee/rivieren, ontwikkelingen van de overstroomde gebieden, verzaking, etc.). ANL geeft advies, tips and tricks hoe je om moet gaan met de Indonesische cultuur om de business opportunities te maximaliseren. 

 

Jakarta ArchitectureTrienalle (JAT), oktober 2012

JAT, Jakarta Architecture Trienalle is een driejarig architectuur programma dat door het Instituut Architectuur Indonesië (IAI) is gehouden. Het is een platform tussen publiek in het algemeen en architectuur professionals om samen te denken over de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Indonesië. Het thema van de afgelopen Jakarta Architecture Trienalle 2012 dat in oktober heeft plaatsgevonden is ‘Architect for People’. Dit thema is opgesteld in verband met de ontwikkelingen van Jakarta tot 2045. 
 

Er werden verschillende seminars, public talk, workshops, en tentoonstellingen, etc. gehouden. ANL heeft bijdrage geleverd in een public talk met de titel ‘Waterfront Urban Design’. Er waren positieve reacties en uitdagende discussie vanuit het publiek (architectuur professionals) op de titel van puclic talk die door ANL was begeleid.

bottom of page