top of page
Groepfoto 2.jpeg
Groep 1.jpeg
Workshop 3.jpeg

Nederlandse economische missie naar Boston, Massachusetts van 16 tot en met 19 juli 2019

 

Er hebben in het totaal 80 bedrijven (120 mensen) meegedaan aan deze missie. Ze werden verdeeld in 3 teams: Life Science, Robotical en Climate Resilience. Deze missie werd begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder leiding van Minister President Rutte. Ook Minister Bruins van medische zorg en sport nam deel aan de missie.

 

Een interessante missie waar ANL nauw bij betrokken en onderdeel van is. Het doel van ANL om hieraan mee te doen is op de eerste plaats de kennisontwikkeling (kennisuitwisseling tussen de Nederlandse en Amerikaanse partijen). Het gaat hier om het leren hoe het andere land met de klimaatveranderingen omgaat. Hoe de stad erop voorbereidt en anticipeert. ANL hoort bij het team ‘Climate Resilience’. Massachusetts en omgeving zijn vaak getroffen door onder andere orkanen als  gevolg van klimaatveranderingen. Met de wereldberoemde Universiteiten als MIT en Harvard is men hier voortdurend bezig met  verbeteringen en maatregelen om de schade van deze natuurramp te beperken. Dat is een waardevol voorbeeld om van te leren. ANL wilt graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dat thema in de wereld en Amerika in bijzonder.

 

ANL heeft een waardevolle werkervaring opgedaan aan deze missie. De activiteiten waren: water gerelateerde projecten bezoeken (waterfront, ruimtelijke ontwikkelingen op eilanden, etc.), rondvaarten, interactieve discussies over lopende projecten in Boston en trade dinner. ANL werd door de organisator gevraagd om de groep (een van de tafels) te begeleiden als ‘table designer’ (ontwerper). De discussie ging over een van de actuele waterprojecten in Boston. ANL kreeg meer inzichten in het thema en hoe dit thema in de praktijk toegepast zou kunnen worden. Daarnaast heeft ANL hiermee haar netwerk uitgebreid met potentiele Amerikaanse en Nederlandse partners. Hierdoor vergroot ANL de kans om opdrachten in Amerika te creëren. 

Workshop1.jpeg
Workshop 2_edited.jpg
Lia plus vlag.jpeg
Hans de boer.jpeg
Henk Ovink.jpg
Bruins_edited.jpg
bottom of page