top of page

Transformatie van de krimpgebieden, Groningen

'Terug naar de bron'

 

Het gaat om de krimpgebieden. Het daagt ons uit om na te denken over de implicaties voor dit gebied. Maar heel concreet ook om geselecteerde gebieden

een impuls geven door bepaalde karakteriserende/innovatieve ruimtelijke interventies aan te brengen. Op dit laatste willen wij ons focussen.

 

Daarvoor hebben we drie dorpen ten noordoosten van de stad Groningen gekozen als onderzoekgebied: Winsum, Ten Boer en Slochteren. Deze dorpen

horen niet bij de krimpgebieden maar worden wel door krimp omsingeld. De dorpen hebben zeer veel potenties betreffende bestaande landschappelijke elementen (polderstructuur, molen, waterpartijen, etc.)en rijk aan historie. Belangrijke motieven hierbij zijn: natuur, cultuur en recreatie.

 

Onze uitdaging is om de oorspronkelijke identiteit en het karakter van deze dorpen te ontdekken en ze vervolgens te versterken, zodat ieder dorp zijn eigen kwaliteit kan maximaliseren en de dorpen elkaar kan aanvullen. Zodanig dat ze aantrekkelijker worden en op termijn van krimp gevrijwaard blijven. Bron betekent hier meerdere elementen, zoals het water, het landschap, de ligging (oorspronkelijke nederzettingen), etc. 

 

Ons motto sluit aan bij het behouden van de oorspronkelijke landschappelijke structuur en het karakter, dat kan worden versterkt en teruggebracht.

bottom of page