top of page

Transformatie noordrand, Leeuwarden

 

De opgave voor de Noordrand is onderdeel van het project “Stedelijke Vernieuwing Leeuwarden”. De inzet van het stedelijke vernieuwingsproject is een aanpak van de stad in zijn geheel. In het stedelijk vernieuwingsplan wordt een perspectief geschetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gehele stad, op alle schaalniveaus.

Schaalniveau project: wijkniveau
Werkzaamheden: Een studie gedaan naar de totale structuur van de Noordrand Leeuwarden, namelijk woonmilieus, waterstructuur, voorzieningen, profielen en de openbare ruimte. Een voorstel gemaakt hoe deze structuur anders of beter kan.

bottom of page