top of page

Ons werkterrein

 

Een project is niet alleen uniek vanwege het ontwerp, maar zeker ook vanwege de strategische gedachte erachter. We benaderen projecten vanuit een visie. ANL richt zich op projecten van stedelijk niveau tot aan buurt- of kavelniveau. Ons werkterrein omvat de volgende onderdelen:

 

• Masterplan/Visie

• Stedenbouwkundige plannen

• Stedenbouwkundige randvoorwaarden

• Ruimtelijke onderbouwing

• Bouwplanbegeleiding

• Verkavelingsplan

• Inrichtingsplan

• Studie massa

• Overige projecten

 

bottom of page